Pumppaamotuenta

Helposti muokattavissa eri tarkoituksiin sivuseinien korkeutta sekä pituutta vaihtelemalla.

Pumppaamotuentajärjestelmämme soveltuvat erinomaisesti jätevesipumppaamoiden, anturoiden ja muiden joka sivulta tuentaa tarvitsevien kaivantojen tukemiseen.

Järjestelmät ovat helposti muokattavissa eri tarkoituksiin sivuseinien korkeutta sekä pituutta vaihtelemalla.

Tutustu myös esitteeseen.

Valikko